top of page

Биоцид TP22 препариране за балсамиране

 одобрено от Министерството на здравеопазването

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Биоцид tp22 препариране група IV, за професионална употреба  от гамата Hygeco Франция, разработен и тестван в сътрудничество с Френския институт по танатопраксия, с над 60 години опит , за разработване на съвременни техники за балсамиране и танатопраксия. 

Група IV - Биоцидни продукти tp22 - Течности, използвани за балсамиране и препариране: Това са продуктите, използвани за дезинфекция и консервиране на човешки или животински трупове или някои от техните части.

* Биоцид tp 22 балсамиращо препариране, за интраартериално инжектиране (при различни патологии на починалия)

* Биоцид tp 22 препариране за балсамиране, за инжектиране в кухини (гръдна кухина и коремна кухина)

    биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. биоциди tp22 балсамиране таксидермия. 

    bottom of page